INFORMACE K NÁVŠTĚVĚ

Objednání

Kozultace se sjednávají předem, ideálně prostřednictvím e-mailu sukova.psycholog@gmail.com.

Možná je sjednání termínu na tel.: 777 56 01 07. Mobilní telefon ovšem bývá průběhu konzultací ztišen (vypnut), prosím o pochopení.

Kapacita a organizace pracoviště bohužel neumožňuje návštěvy bez předchozího objednání.

Konzultovna se nachází v centru Liberce, v Husově ul. 21/13, je snadno dostupná městskou hromadnou dopravou ze Šaldova náměstí. Při příjezdu autem lze zaparkovat např. v obchodním centru Plaza nebo na veřejném parkovišti naproti hlavnímu vchodu liberecké nemocnice.

První návštěva

Co je vhodné mít s sebou?
  • Jistou dávku odvahy, zvlášť jdete-li prvně.
  • Bačkůrky na koberec pro menší děti.
  • Ukázky školní práce (sešity, ŽK aj.), přivádějí-li Vás starosti se školním prospěchem, vztahy ve třídě, úvahy o volbě SŠ nebo VŠ kopie zpráv z již proběhlých vyšetření (lékařských, psychologických, speciálněpedagogických), souvisejí-li s probíraným tématem a chcete-li na ně navázat při naší společné práci aspoň letmá ukázka toho, čím se dítě zabývá rádo, čím se může "pochlubit" (výkres, fotka ze sportovního soustředění apod.).
  • Přijedete-li s kočárkem, hodí se taška (fusak) na přenesení miminka a jeho věcí do patra (kočárek zůstává bezpečně odstaven v přízemí).

Co není nutné:
  • Doporučení lékaře, školy ani jiných institucí.
  • Kartičky pojišťoven, zdravotní průkazy.

Na konzultacích jsou srdečně vítáni všichni členové rodiny, kteří jsou na probíraném tématu jakkoli zainteresováni. Obzvláště cenná je účast na prvních sezeních, v nichž společně mapujeme povahu problému i zdroje a možnosti řešení. Rozmanitost názorů, nápadů, postřehů a zkušeností bývá přínosem, činí z konzultace živější a plodnější proces.

Časové rozvržení a cena

Konzultace trvá zpravidla 60 minut (délku je možno po dohodě individuálně upravit).

Cena: 600 Kč/hod.

Cena je jednotně stanovena pro diagnostiku, poradenství i práci s rodinným systémem (způsoby práce se mohou prolínat) a není ovlivněna počtem osob, které se konzultace v daném čase účastní.

Péče není hrazena zdravotními pojišťovnami ani z jiných veřejných zdrojů.

Klienti si konzultaci hradí samostatně, zpravidla v hotovosti v závěru sezení, účetní doklad je samozřejmostí.

Relativní výhodou přímo hrazené služby je kratší objednací lhůta (umožněná nižší administrativní zátěží), pružnost a naprostá důvěrnost (výstupy se nevykazují zdravotním pojišťovnám, školám apod.).

Předběžný počet sezení a jejich frekvence se společně domlouvá na úvodním setkání - podle povahy a naléhavosti problému, časových možností rodiny atd.